Terms & Conditions

If you have any questions regarding our terms and conditions. Please contact us here.

In this document, ”us” and ”we” refer to The Store of O.

Visiting thestoreofo.com

As a visitor of our site you accept that temporary data is stored at your computer (cookies) and that your ip address is temporarily stored at our servers.

If you have any questions about the safety of your personal data, please read our Privacy policy.

Prices and products will change from time to time. In case of typographical errors we take the right to refuse an order.

All prices include Swedish tax (moms)

When you make an order

When you buy at thestoreofo.com the payment is made trough the service DIBS. During the payment process you are transferred to DIBS secure connection. For more information, visit dibs.se

To shop at thestoreofo.com you havet o be at least 18 years of age and give out your real address.

After the order is completed we will send you an automated order confirmation. If something is unclear regarding the order we will contact you personally.

When ordering you give your consent for us to handle necessary personal data. We will not pass them on to a third party, except for our suppliers of payment and delivery services. We will always take reasonable matters to protect your personal data.

If you have any questions about the safety of your personal data, please contact us.

Packaging and delivery

The total time of delivery is approximately 7 days. That includes our packaging and delivery. The package is delivered by DHL, PostNord and UPS.

After delivery

The colours of the product on screen may vary from the actual product depending on limitations in screen display and file formats. We always try got get close to reality.

Purchaser’s right of withdrawal last for 14 days. It’s very important that the product is unused.

When you try your clothes on. Remember to wear underwear.

The buyer pays the return postage. Contact us for more information about withdrawal.

We are always concerned about the quality of our products. Faulty products can be replaced or repaid depending on the specific case. If you have any complaints, please contact us.

Force Majeur

We cannot be held responsible when it comes to situations of disaster, delays from suppliers or other factors we can’t control.

We take the right to change our terms and conditions at any time.

Thank you for your visit!

 

Company information

Address

The Store of O
Ringvägen. 104,
432 43 Varberg

info@thestoreofo.com

Registration number

870110-5580
SE870110558001

I detta dokument refererar ”vi” och ”oss” till The Store of O

Besök på thestoreofo.com

När du besöker vår sajt godkänner du att tillfällig data sparas på din dator och att ditt ip-nummer tillfälligt lagras hos oss.

Vid frågor när det gäller dina personuppgifters säkerhet, läs vår Privacy policy.

Priser och produkter ändras kontinuerligt. I de fall vi av misstag angivit felaktiga priser förbehåller vi oss rätten att makulera en order.

Alla priser inkluderar moms.

När du beställer

När du handlar på Store Of O sker betalning via tjänsten DIBS. Under processen flyttas du över till DIBS säkra anslutning. För mer information: besök dibs.se.

Du måste vara minst 18 år och uppge korrekt adress.

Efter att beställning är genomförd skickar vi en automatisk orderbekräftelse. Är något oklart kring beställningen kontaktar vi dig personligen.

Du ger ditt medgivande till att vi hanterar nödvändiga personuppgifter vid beställning. Vi lämnar dem inte till tredje part, undantaget aktörer som står för betalnings- och leveranslösningar. Vi ser alltid till att ta till rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Vid frågor när det gäller dina personuppgifters säkerhet, kontakta oss.

Packning och postgång

Den totala leveranstiden är ca 7 dagar. Det innefattar vår packtid och leverans. Paketet levereras via DHL

Efter leverans

Produktens färg på skärmen kan avvika från den faktiska produkten beroende på begränsningar när det gäller skärmvisning och filformat. Vi strävar efter att komma nära verkligheten på våra bilder.

Ångerrätt gäller i 14 dagar. Det är viktigt att varan är oanvänd.

När du provar kläder, se till att ha underkläder.

Köparen står för returportot. Kontakta oss för mer information om returnering.

Vi värnar om varornas kvalitet. Bristfälliga varor kan reklameras genom utbyte eller ersättning beroende på det enskilda fallet. Kontakta Store Of O vid klagomål.

Force Majeur

Vi frilägger oss från allt ansvar när det gäller exempelvis katastrofsituationer eller leverantörsföreningar och andra faktorer vi ej kan råda över.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra köpvillkor.

Stort tack för ditt besök!

 

Företagsinformation

Adress

The Store of O
Ringvägen. 104,
432 43 Varberg

info@thestoreofo.com

Organisationsnummer

870110-5580
SE870110558001

X